Удирдлага

Хувьцаа эзэмшигчид
ГОЛОМТ ФАЙНЭНШИЛ ГРУПП
СВИСС-МО ИНВЕСТМЕНТ
ГОЛОМТ ИНВЕСТМЭНТ ЛИМИТЭД
ГОЛОМТ БАНКНЫ 86 АЖИЛЧИД
Дэлгэрэнгүй
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хатагтай Ч.Мөнхцэцэг нь 1993 онд Политехникийн Их сургуулийг Уул уурхайн цахилгаан механикийн инженер, 2001 онд Жонс Хопкинсийн Их Сургуулийг Бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй төгссөн.
Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын баг
Голомт Банк нь байгуулагдсан цагаасаа эхлэн Монголын банк санхүүгийн салбарын хөгжилд хурд нэмсэн анхны гэсэн тодотголтой дэвшилтэт шинэлэг үйлчилгээг ...
Дэлгэрэнгүй
Бүтэц зохион байгуулалт
Голомт Банк нь байгуулагдсан цагаасаа эхлэн Монголын банк санхүүгийн салбарын хөгжилд хурд нэмсэн анхны гэсэн тодотголтой дэвшилтэт шинэлэг үйлчилгээг ...
Дэлгэрэнгүй
Компанийн засаглалын бүтэц
Дэлгэрэнгүй
Санхүү бүртгэлийн тогтолцоо, дотоод хяналт
Голомт банкны Санхүүгийн Удирдлагын Газар нь банкны санхүүгийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тодорхойлж, банкны урт богино хугацааны стратеги төлөвлөгөө, төсөв ...
Дэлгэрэнгүй
Комплаенс
1. Авлигын эсрэг бодлого
2. Сонирхолын зөрчилтэй асуудлыг шийдвэрлэх
3. Луйврын эсрэг бодлого
4. Зөрчлийн тухай мэдээлэх бодлого
5. Мөнгө угаах, терроризмийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлого
6. Волфсберг асуулга
7. FATCA
8. Patriot Act сертификат
Дэлгэрэнгүй