БУСАД

МӨНГӨН ГУЙВУУЛГА

МӨНГӨН ГУЙВУУЛГА
ДОТООД ХУВИЙН ГУЙВУУЛГА

Банкинд дансгүй хувь хүнд овог нэр, иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаарыг нь үндэслэн дотоодод мөнгө гуйвуулах, хүлээн авах боломж олгож буй банкны үйлчилгээ юм.

Дэлгэрэнгүй
ГАДААД ГУЙВУУЛГА

Голомт банк нь олон улсын SWIFT сүлжээгээр дамжуулан дэлхийн нэр хүнд бүхий банк санхүүгийн байгууллагатай хамтран ажиллаж, харилцагчдынхаа гадаад төлбөр тооцоог 12 төрлийн валютаар хүссэн газарт нь түргэн шуурхай, найдвартай хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй