БУСАД

МӨНГӨН ГУЙВУУЛГА

МӨНГӨН ГУЙВУУЛГА
ГАДААД ГУЙВУУЛГА

Голомт банк нь олон улсын SWIFT сүлжээгээр дамжуулан дэлхийн нэр хүнд бүхий банк санхүүгийн байгууллагатай хамтран ажиллаж, харилцагчдынхаа гадаад төлбөр тооцоог 12 төрлийн валютаар хүссэн газарт нь түргэн шуурхай, найдвартай хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй