ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТ

Факторингийн үйлчилгээ

Факторингийн үйлчилгээ
Гадаадын орнуудаас бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авахад төлбөрийг дараа төлөх нөхцөлөөр шийдэх боломжийг факторинг үйлчилгээ олгож байна.