ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТ

ЭСА-ААР БАТАЛГААЖСАН ИМПОРТИЙН ЗЭЭЛ, БАТАЛГАА

ЭСА-ААР БАТАЛГААЖСАН ИМПОРТИЙН ЗЭЭЛ, БАТАЛГАА

Голомт Банк нь олон улсын Экспортын Санхүүжилтийн Агентлаг (Export Credit Agencies)-уудтай хамтран Монгол улс болон гадаад экспортлогч орнуудын хоорондын хөрөнгө оруулалт, худалдааны үйл ажиллагааг дэмжих дунд болон урт хугацаат зээлийн санхүүжилтийг компани, аж ахуйн нэгжүүдэд санал болгож байна. 

 

Экспортын Санхүүжилтийн Агентлагууд (ЭСА)-ын зээл нь Европын холбоо, Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа болон Хөгжлийн Байгууллагын гишүүн орнуудаас (OECD) бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг импортлоход чиглэсэн үндсэн хөрөнгийг санхүүжүүлдэг.