ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТ ГАДААД БАТАЛГАА

ГАДААД БАТАЛГАА ХҮЛЭЭН АВЧ МЭДЭГДЭХ

ГАДААД БАТАЛГАА ХҮЛЭЭН АВЧ МЭДЭГДЭХ

Голомт банк гадаадын банкнаас нээсэн баталгаа (Bank Guarantee)-г хүлээн авагчид дамжуулан мэдэгдэх үйлчилгээг хүргэж, талуудын хооронд гэрээний үүргийн биелэлтийг хангахад зуучилна.