ГАДААД ИНКАСС

Инкассын төлбөр тооцоо нь олон жилийн гадаад худалдааны түншлэлийн харилцаатай талуудын хооронд худалдааны эрсдэлийг бууруулахад тохиромжтой үйлчилгээ юм.