ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТ АККРЕДИТИВИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

АККРЕДИТИВИЙН ДАРААХ САНХҮҮЖИЛТ

АККРЕДИТИВИЙН ДАРААХ САНХҮҮЖИЛТ

Голомт банк гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран импортлогчид богино хугацаатай хөнгөлөлттэй зээлийг санал болгож байна. Уг үйлчилгээ нь аккредитивт оролцогч банк санхүүжилт үзүүлдэг онцлогтой.