Зээлийн үйлчилгээ ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ АБНТ ЗЭЭЛ

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ АБНТ ЗЭЭЛ

АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй жижиг дунд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг, ажлын байр шинээр бие болгох иргэд болон аж ахуйн нэгжийн зээл.