Зээлийн үйлчилгээ ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

KFW ”ХАА, БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

KFW ”ХАА, БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

Герман улсын KFW банкны санхүүжилтийн эх үүсвэрээр хөдөө аж ахуй ахуйн болон боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарын жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хөрөнгө оруулалтын болон эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийг хангахад төслийн зорилго оршино​.