Зээлийн үйлчилгээ ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

KFW БАНКНЫ ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

KFW БАНКНЫ ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

Герман улсын KFW банкны эх үүсвэрээр Монгол улсын экспортын чиглэлийн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дэмжих төслийн зээл.