Зээлийн үйлчилгээ ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

АҮЯ-Ы АРЬС ШИРНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДЭД ОЛГОХ ЗЭЭЛ

АҮЯ-Ы АРЬС ШИРНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДЭД ОЛГОХ ЗЭЭЛ

Арьс ширний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг өргөтгөх, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилготой.