ДАНС

ХАРИЛЦАХ ДАНС

ХАРИЛЦАХ ДАНС

Та манай банкинд байгууллагын харилцах дансаа төгрөг болон бусад 12 төрлийн валютаар (USD, EUR, CNY, JPY, GBP, CHF, KRW, RUB, AUD, HKD, CAD, SGD) шимтгэл хураамжгүйгээр нээх боломжтой.