ДАНС

Байгууллагын шаталсан хүүт харилцах данс

Байгууллагын шаталсан хүүт харилцах данс

Эрхэм харилцагч танд харилцах дансандаа мөнгөө байршуулан шаталсан хүүний орлого тооцуулан авах боломжийг олгож байна.