Зээлийн үйлчилгээ БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

Авлага барьцаалсан зээл

Авлага барьцаалсан зээл

Найдвартай авах авлагаа цаг хугацаа хүлээхгүйгээр эргэлтэд оруулахад нь зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн бөгөөд:

  • Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх ажил гүйцэтгэсэн, ажлын гүйцэтгэл нь комиссын актаар баталгаажсан бол уг зээлийг авах боломжтой.
  • Голомт банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан компанитай бараа, ажил,үйлчилгээ үзүүлэх гэрээтэй авлага нь нэхэмжлэлээр баталгаажсан харилцагчид ашиглах боломжтой.  

Давуу тал:

  1. Харилцагч авлагаа барьцаалан зээл авах боломжтой
  2. Хурдан шуурхай шийдвэр гаргалт
  3. Компаний хувьд бэлтгэн нийлүүлэгчдээ зээлийн таатай нөхцөлийг санал болгох боломжтой