Зээлийн үйлчилгээ ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

OPIC ”ХАА, ЖДБ-ИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

OPIC ”ХАА, ЖДБ-ИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

АНУ-ын Засгийн газрын харъяа Гадаадын хөрөнгө оруулалтын агентлаг /OPIC/-ын баталгаатай, World Business Capital Inc.-ийн санхүүжилтийн эх үүсвэрээр хөдөө аж ахуй болон бусад салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой.