Зээлийн үйлчилгээ БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗЭЭЛ

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗЭЭЛ

ААН, хувь хүмүүст бизнесээ өргөтгөх зорилгоор техник, тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулан олгох зээл юм.

  • Аль ч банкны харилцагч авах боломжтой
  • Банктай гэрээтэй байгууллагаас чанартай бүтээгдэхүүн сонгох
  • Урт хугацаа
  • Барьцаа хөрөнгийн уян хатан нөхцөл