Зээлийн үйлчилгээ БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

“ОЮУ-ТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

“ОЮУ-ТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

Орон нутагт бизнес эрхэлж буй  бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээг шийдвэрлэх зорилгоор олгож буй зээл юм.

  • Аль ч банкны харилцагч авах боломжтой
  • Урт хугацаа
  • Барьцаа хөрөнгийн уян хатан нөхцөл /гэрээний орлого барьцаалах боломжтой/

24 САР ХҮРТЭЛ