БИЗНЕС ДЭМЖИХ ЗЭЭЛ

Хүнсний чиглэлийн худалдаа эрхлэгч болон Томооохон захуудад бизнес эрхэлж буй худалдааны бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор олгож буй зээл юм.

Та энд дарж Бизнесийн зээлийн анкетыг татаж авна уу. 

  • Аль ч банкны харилцагч авах боломжтой
  • Эхний нэг сар банк хүү авахгүй
  • Урт хугацаа
  • Барьцаа хөрөнгийн уян хатан нөхцөл
  • Зээлийн шийдвэр гаргалт материал бүрэн бүрдүүлж өгснөөс хойш ажлын 1 өдөрт

36 САР ХҮРТЭЛ