Зээлийн үйлчилгээ ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ “ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨДӨӨГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ “ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨДӨӨГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

ХАА бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид, аж ахуйн нэгжүүдийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэхийг дэмжин эргэлтийн хөрөнгийн болон хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт олгох