БУСАД

БАЙГУУЛЛАГЫН ДЕБИТ КАРТ

БАЙГУУЛЛАГЫН ДЕБИТ КАРТ

Байгуууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой зардлууд болох удирдлагын зардал, хангамж, томилолт, интернэт худалдаа зэрэг төлбөр тооцоог гүйцэтгэх боломжтой.

ДАВУУ ТАЛ:

 

  • Гадаад улсад болон дотоодод хэрэглэх боломжтой.
  • Нэг картын харилцахад 6 хүртэлх карт холбох боломжтой.

Төгрөг, ам.долларын сонголттой