ДАНС ХАДГАЛАМЖИЙН ДАНС

ХАДГАЛАМЖИЙН ХАЙРЦАГ

ХАДГАЛАМЖИЙН ХАЙРЦАГ

Бичиг баримт, үнэт зүйлс, үнэт метал, нөхцөл сэргээх эсвэл орлуулах боломжгүй эд зүйлс, мөнгөн хөрөнгө зэргийг гал усны аюул болон хулгайд алдахаас найдвартай сэргийлэх хамгийн баталгаатай шийдэл юм.