Экспортлогчийн банкны жагсаалт

Факторингийн үйлчилгээг ашиглахад экспортлогчийн банкнаас (export factor) санхүүжилт хийгддэг тул тухайн барааг, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэн нийлүүлж буй талаас факторингийн хүсэлт гаргадаг онцлогтой.

Факторингийн үйлчилгээг ашиглахад экспортлогчийн банкнаас (export factor) санхүүжилт хийгддэг тул тухайн барааг, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэн нийлүүлж буй талаас факторингийн хүсэлт гаргадаг онцлогтой. Дэлхий дахинд нэр хүнд бүхий Олон улсын факторингийн сүлжээ болох FCI + IFG байгууллагын гишүүн банк, санхүүгийн байгууллагуудаар дамжуулан факторинг үйлчилгээг санал болгож байна.

  1. Ази
  2. Европ
  3. Африк
  4. Америк
  5. Австрали

 

Холбоо барих: 

Голомт Банк, Төв Оффис

Санхүүгийн Байгууллагын Хэлтэс

Утас: 7011 1646 /1554, 1380/

И-мэйл: trade@golomtbank.com