БУСАД МЕРЧАНТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

И-КҮБ буюу Онлайн худалдааны үйлчилгээ

И-КҮБ буюу Онлайн худалдааны үйлчилгээ

E-commerce буюу Онлайн худалдаа гэдэг нь интернэт ашиглан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авах болон худалдах үйл ажиллагаа юм.