БУСАД МЕРЧАНТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Интернэт худалдааны төлбөр тооцоо буюу и-мерчант

Интернэт худалдааны төлбөр тооцоо буюу и-мерчант

E-commerce буюу Онлайн худалдаа гэдэг нь интернэт ашиглан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авах болон худалдах үйл ажиллагаа юм.