БУСАД ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Цалингийн багц гүйлгээ /Payroll/

Цалингийн багц гүйлгээ /Payroll/

Энэхүү үйлчилгээг ашигласнаар байгууллага нь цалингийн болон бусад тогтмол гардаг гүйлгээгээ интернэт банкны тусгай цэсийг ашиглан багцаар хийх боломжтой болно.