ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТ

Гадаад худалдааны зээл

Гадаад худалдааны зээл

Голомт банк нь гадаадын харилцагч банкуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй бизнес эрхлэгчдэд дараах төрлийн богино, дунд хугацаатай худалдааны зээлүүдийг санал болгож байна.