ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТ

Гадаад худалдааны зээл

Гадаад худалдааны зээл

Голомт банк нь гадаадын харилцагч банкуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй бизнес эрхлэгчдэд дараах төрлийн богино, дунд хугацаатай худалдааны зээлүүдийг санал болгож байна.

Голомт банк нь Польш улсын банкуудтай хамтран Монголын импортлогчдод богино, дунд хугацаатай, зээлийг олгож байна.

Зээлийн зориулалт:

Польш улсаас бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахад зориулж зээл олгох (барааны гарал үүсэл нь Польш улсын байх).

Санхүүжилтийн эх үүсвэр:

 

Зээлийн нөхцөлүүд Bank Gospodarstwa Krajowego mBank

Санхүүжилтийн хэлбэрүүд

Импортын зээл

Аккредитивийн дараах санхүүжилт

Импортын зээл

Аккредитивийн дараах санхүүжилт

Валют

EUR, USD

EUR, USD

Зээлийн хэмжээ /үнийн дүнгийн %/

100% хүртэл

100% хүртэл

Хугацаа

2 жил

1-5 жил

 

Тавигдах шаардлага:

 1. Тухайн бизнесийг сүүлийн нэгээс доошгvй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн туршлагатай;
 2. Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх;
 3. Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх;
 4. Худалдааны гэрээ байгуулсан байх;
 5. Худалдааны төлбөрийг Голомт банкаар дамжуулан шилжүүлэх;
 6. Голомт банкнаас тавигдах бусад нөхцөлүүд.

Холбоо барих:

Голомт Банк, Төв Оффис

Санхүүгийн Байгууллагын Хэлтэс

Утас: 7011 1646 /1378, 1380, 1381/

И-мэйл: ibd@golomtbank.com

БНУУ-ын төрийн өмчит “Унгар улсын Экспорт-Импортын Банк” нь тус улсын Экспортын Зээлийн Агентлагын үүргийг гүйцэтгэн ажилладаг бөгөөд Голомт банктай хамтран Монгол улсын импортлогчдод зориулж ам.долларын дунд хугацаатай зээл олгож байна.

Зээлийн зориулалт:

Унгар улсаас бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахад зориулж зээл олгох /барааны гарал үүсэл нь Унгар улсын байх/

Санхүүжилтийн хэлбэр:

Импортын зээл.

Зээлийн хэмжээ:

Нийт үнийн дүнгийн 85%-г санхүүжүүлнэ.

Зээлийн хугацаа:

2-5 жил хүртэл.

Тавигдах шаардлага:

 1. Тухайн бизнесийг сүүлийн нэгээс доошгvй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн туршлагатай;
 2. Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх;
 3. Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх;
 4. Унгарын экспортлогчтой худалдааны гэрээ байгуулсан байх;
  • Гэрээний 15 хувийг өөрөө санхүүжүүлэх чадвартай байх;
  • Импортлогч барааг хүлээн авсныг нотлох баримт бэлдэхийг заасан байх,;
 5. Худалдааны төлбөрийг Голомт банкаар дамжуулан шилжүүлэх;
 6. Голомт банкнаас тавигдах бусад нөхцөлүүд.

Холбоо барих:

Голомт Банк, Төв Оффис

Санхүүгийн Байгууллагын Хэлтэс

Утас: 7011 1646 /1378, 1380, 1381/

И-мэйл: ibd@golomtbank.com

“Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Экспорт-Импортын Банк” нь Голомт банктай хамтран Монгол улсын импортлогчид болон бизнес эрхлэгчдэд зориулан ам.долларын зээл олгож байна.

Зээлийн зориулалт:

Солонгос улсын гарал үүсэлтэй бүтээгдэхүүн, эсвэл Солонгос улсын иргэн, хуулийн этгээдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг импортлох, худалдан авах

Санхүүжилтийн хэлбэр:

 • Импортын зээл;
 • Аккредитивийн дараах санхүүжилт.

Зээлийн хэмжээ:

Нийт үнийн дүнгийн 100% хүртэл санхүүжүүлнэ.

Зээлийн хугацаа:

2 жил хүртэл.

Тавигдах шаардлага:

 1. Тухайн бизнесийг сүүлийн нэгээс доошгvй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн туршлагатай;
 2. Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх;
 3. Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх;
 4. Худалдааны гэрээ байгуулсан байх;
 5. Худалдааны төлбөрийг Голомт банкаар дамжуулан шилжүүлэх;
 6. Голомт банкнаас тавигдах бусад нөхцөлүүд.

Холбоо барих:

Голомт Банк, Төв Оффис

Санхүүгийн Байгууллагын Хэлтэс

Утас: 7011 1646 /1378, 1380, 1381/

И-мэйл: ibd@golomtbank.com

“Тайвань улсын Экспорт-Импортын Банк” нь Тайвань улсад худалдааны санхүүжилтийн цогц үйлчилгээг үзүүлдэг банк бөгөөд тус улсаас Монгол улсад хийх худалдааг дэмжих зорилгоор Голомт банктай хамтран Монгол улсын импортлогчдод ам.долларын зээл олгож байна.

Зээлийн зориулалт:

Монголын импортлогчид Тайвань улсаас бараа бүтээгдэхүүн (барааны гарал үүсэл нь Тайвань улсын байх) худалдан авахад зориулж зээл олгох

Санхүүжилтийн хэлбэр:

Импортын зээл.

Зээлийн хэмжээ:

Нийт үнийн дүнгийн 100% хүртэл санхүүжүүлнэ.

Зээлийн хугацаа:

 • Өргөн хэрэглээний бараа: 1 жил хүртэлх;
 • Тоног төхөөрөмж, машин механизм, түүний дагалдах хэрэгслүүд: 5 жил хүртэлх.

Тавигдах шаардлага:

 1. Тухайн бизнесийг сүүлийн нэгээс доошгvй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн туршлагатай;
 2. Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх;
 3. Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх;
 4. Худалдааны гэрээ байгуулсан байх;
 5. Худалдааны төлбөрийг Голомт банкаар дамжуулан шилжүүлэх;
 6. Голомт банкнаас тавигдах бусад нөхцөлүүд.

Холбоо барих:

Голомт Банк, Төв Оффис

Санхүүгийн Байгууллагын Хэлтэс

Утас: 7011 1646 /1378, 1380, 1381/

И-мэйл: ibd@golomtbank.com

ХБНГУ-ын Коммерцбанк банк нь дэлхийг хамарсан өргөн сүлжээтэй санхүүгийн томоохон банкуудын нэг бөгөөд Голомт банктай хамтран гадаад худалдааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжих богино хугацаатай, ам.доллар болон евро валютын зээлийг олгож байна.

Зээлийн зориулалт:

Дэлхийн аль ч улс орноос бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах, нийлүүлэхэд дэмжиж зээл олгох

Санхүүжилтийн хэлбэр:

 • Импортын зээл;
 • Экспортын зээл;
 • Аккредитивийн дараах санхүүжилт.

Зээлийн хэмжээ:

Нийт үнийн дүнгийн 100%-г санхүүжүүлнэ.

Зээлийн хугацаа:

 • 1 жил хүртэл

Тавигдах шаардлага:

 1. Тухайн бизнесийг сүүлийн нэгээс доошгvй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн туршлагатай;
 2. Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх;
 3. Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх;
 4. Худалдааны гэрээ байгуулсан байх;
 5. Худалдааны төлбөрийг Голомт банкаар дамжуулан шилжүүлэх;
 6. Голомт банкнаас тавигдах бусад нөхцөлүүд.

Холбоо барих:

Голомт Банк, Төв Оффис

Санхүүгийн Байгууллагын Хэлтэс

Утас: 7011 1646 /1378, 1380, 1381/

И-мэйл: ibd@golomtbank.com

Голомт банк нь гадаадын харилцагч банкуудтай хамтран богино, дунд хугацаатай, хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй зээлийг импортын бизнес эрхлэгч харилцагчдадаа санал болгож байна.

Зээлийн зориулалт:

ОХУ болон хуучин социалист улс орнуудаас бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах, нийлүүлэхэд дэмжиж зээл олгох

Санхүүжилтийн эх үүсвэр:

Зээлийн нөхцөлүүд VTB Bank, Austria Vnesheconombank

Санхүүжилтийн хэлбэрүүд

Импортын зээл

Аккредитивийн дараах санхүүжилт

Импортын зээл

Аккредитивийн дараах санхүүжилт

Валют

EUR, RUR, CNY

USD, EUR, RUR

Зээлийн хэмжээ /үнийн дүнгийн %/

100% хүртэл

85% хүртэл

Хугацаа

урьдчилан тохирно

1-5 жил

Экспортлох орнууд

ОХУ болон хуучин социалист улс орнууд

ОХУ

Жич: Банкуудын нөхцөлөөс хамаарч хүүгийн хэмжээг зээл бүр дээр тохирно.

Тавигдах шаардлага:

 1. Тухайн бизнесийг сүүлийн нэгээс доошгvй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн туршлагатай;
 2. Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх;
 3. Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх;
 4. Худалдааны гэрээ байгуулсан байх;
 5. Худалдааны төлбөрийг Голомт банкаар дамжуулан шилжүүлэх;
 6. Голомт банкнаас тавигдах бусад нөхцөлүүд.

Холбоо барих:

Голомт Банк, Төв Оффис

Санхүүгийн Байгууллагын Хэлтэс

Утас: 7011 1646 /1378, 1380, 1381/

И-мэйл: ibd@golomtbank.com

 

Голомт банк нь дараах банкуудтай хамтран богино хугацаатай, хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй зээлийг гадаад худалдаа эрхэлдэг бизнес эрхлэгчиддээ санал болгож байна.

Зээлийн зориулалт:

Хятад улсаас бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах, нийлүүлэхэд дэмжиж зээл олгох

Санхүүжилтийн эх үүсвэр:

Зээлийн нөхцөлүүд Agricultural Bank of China Industrial & Commercial Bank of China Baoshang Bank

Санхүүжилтийн хэлбэрүүд

Импортын зээл

Экспортын зээл

Аккредитивийн дараах санхүүжилт

Импортын зээл

Экспортын зээл

Аккредитивийн дараах санхүүжилт

Импортын зээл

Аккредитивийн дараах санхүүжилт

Валют

USD, CNY

USD, CNY

USD, CNY

Зээлийн хэмжээ /үнийн дүнгийн %/

100% хүртэл

100% хүртэл

100% хүртэл

Хугацаа

180 хоног

USD 180 хоног

CNY 360 хоног

USD 180 хоног

CNY 360 хоног

Экспортлох орнууд

Хятад улс

Дэлхийн улс орнууд

Дэлхийн улс орнууд

Жич: Хүү нь EURIBOR, LIBOR эсвэл CIRR–д суурилсан, өрсөлдөхүйц нөхцөлтэй байдаг ба банкуудын нөхцөлөөс хамаарч хүүгийн хэмжээг зээл бүр дээр тохирно.

Тавигдах шаардлага:

 1. Тухайн бизнесийг сүүлийн нэгээс доошгvй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн туршлагатай;
 2. Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх;
 3. Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх;
 4. Худалдааны гэрээ байгуулсан байх;
 5. Худалдааны төлбөрийг Голомт банкаар дамжуулан шилжүүлэх;
 6. Голомт банкнаас тавигдах бусад нөхцөлүүд.

Холбоо барих:

Голомт Банк, Төв Оффис

Санхүүгийн Байгууллагын Хэлтэс

Утас: 7011 1646 /1378, 1380, 1381/

И-мэйл: ibd@golomtbank.com

 

Голомт банк дараах банкуудтай хамтран харилцагчдадаа дэлхийн аль ч улс орноос бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах, нийлүүлэхэд дэмжин зээл олгож байна.

Санхүүжилтийн эх үүсвэр:

Экспортлогч улс орнууд Санхүүжүүлэгч банкууд Зээлийн хугацаа Зээлийн валют Аккредитивийн дараах санхүүжилт Импортын зээл Экспортын зээл

Бүх улс орон

Commerzbank AG

360 хоног

ам.доллар, евро

Industrial & Commercial Bank of China

180-360 хоног

ам.доллар, юань

 

Baoshang Bank

USD-180 хоног

CNY-360 хоног

ам.доллар, юань

Atlantic Forfaitierungs AG

2 жил

ам.доллар, евро, бусад

 

 

VTB Bank, Austria

урьдчилан тохирно

евро, рубль, юань

 

Тавигдах шаардлага:

 1. Тухайн бизнесийг сүүлийн нэгээс доошгvй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн туршлагатай;
 2. Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх;
 3. Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх;
 4. Худалдааны гэрээ байгуулсан байх;
 5. Худалдааны төлбөрийг Голомт банкаар дамжуулан шилжүүлэх;
 6. Голомт банкнаас тавигдах бусад нөхцөлүүд.

Холбоо барих:

Голомт Банк, Төв Оффис

Санхүүгийн Байгууллагын Хэлтэс

Утас: 7011 1646 /1378, 1380, 1381/

И-мэйл: ibd@golomtbank.com