Ажлын байрыг дэмжих зээлийн хүсэлт
 • Нүүр
 • Ажлын байрыг дэмжих зээлийн хүсэлт

Ажлын байрыг дэмжих зээлийн хүсэлт

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч ААН нь жилийн 3%-ийн хүүтэй, 500 сая төгрөг хүртэлх зээлийг 3 жилийн хугацаатай авах боломжтой.

Зээл хүсэгч ААН нь дараах нийтлэг шалгуурыг хангасан байна. Үүнд:

 • Монгол Улсын хуулийн дагуу 2020 оны 12 сарын 31-ээс өмнө үүсгэн байгуулагдсан, Монгол Улсад үйл ажиллагаа эрхэлдэг жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч ААН байх;
 • Зээлдэгч болон түүнтэй хамаарал бүхий этгээд нь чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх/2019 оны эцсийн байдлаар/;
 • НДШ, Татварын өр төлбөргүй/2019 оны эцсийн байдлаар/, татвар болон НДШ-ийн тайланг тогтмол гаргасан байх;
 • 2020 оны НДШ, татварын тайлангаа бүрэн мэдүүлсэн байх, “X” тайлан мэдүүлээгүй байх;
 • 0
  100000000
  2000000000
  1
  20.8
  30
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ