Тийзний зээл

Тийзний зээл

Онгоцны билетийн төлбөр төлөх зорилгоор цалингийн болоод бизнесийн орлоготой иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүн.
 • Зээлийн хэмжээ: 10,000,000 төгрөг
  Хугацаа: 24 сар
  Хүү (жилээр): 17.40%-22.80%
  Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 18.30%-23.70%
  Шимтгэл: 1%
  Өргөдлийн хураамж: 10,000 төгрөг
  Төлбөр орлогын харьцаа: 60%
  • Тухайн байгууллагад 6 сар тогтвортой ажилласан үндсэн ажилтан байх
  • Тухайн бизнесийг 12 сараас багагүй хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Өргөдлийн маягт
  • Сүүлийн 3 сарын дотор авахуулсан цээж зураг
  • Цалингийн тодорхойлолт
  • Цалингийн дансны хуулга
  • Үлдэгдэлтэй зээлийн материал
  • Барааны нэхэмжлэх
  • Бизнесийн орлогыг нотлох баримт, бичиг

   

  Та энд дарж Тийзний зээлийн анкетыг татаж авна уу.

 • Хэрэглээний зээл
  Хэрэглээний зээлийн анкет

Дижитал зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ