Ногоон зээл – Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууцны зээл

Ногоон зээл – Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууцны зээл

Гэр хорооллын бүсэд амьдарч буй иргэдэд урьдчилгаа төлбөрийн 30 хүртэл хувийг (18 сая төгрөг хүртэл) буцалтгүй тусламж хэлбэрээр олгож эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууцтай болох боломжийг олгож буй бүтээгдэхүүн.
Хугацаа
180 сар
Дээд хэмжээ
80,0 сая ₮
 • Зээл олгох сектор Гэр хороололд амьдардаг, бага дунд орлоготой, өөрийн эзэмшлийн болон өмчлөлийн газартай иргэд
  Зээлийн дээд хэмжээ 80,0 сая төгрөг хүртэл
  Зээлийн хүү /жил/ 6.00%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 6.16%
  Зээл олгох валют Төгрөг
  Зээлийн хугацаа 180 хүртэл сар
  Барьцаа хөрөнгө
  • Үндсэн барьцаа: Бариулж буй амины орон сууц байх ба түр барьцаатай байна.
  • Түр барьцаа: Зээлдэгчийн өөрийн болон холбоотой этгээдийн орон сууц байна.
  Зээл олголтын шимтгэл Батлагдсан зээлийн дүнгийн 1.00%
  Өргөдлийн хураамж 20,000 төгрөг
  Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа
  • 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
  • Өөрийн өмчлөл болон эзэмшлийн газартай байх
  • Урьдчилгаа төлбөрийн 10-аас доошгүй хувийг өөрөөс санхүүжүүлэх чадвартай байх
  • Төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээл болон түрээслээд өмчлөх орон сууцны хөтөлбөрт хамрагдаагүй байх
  • Үндсэн зээлдэгч нь тухайн ажил олгогч байгууллагад 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх; хувиараа бизнес эрхэлдэг бол тухайн бизнесийг 2 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Хамтран зээлдэгч нь тухайн ажил олгогч байгууллагад 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх; хувиараа бизнес эрхэлдэг бол тухайн бизнесийг 2 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Банк, ББСБ-д зээл, батлан даалтын хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
  • Зээлийн анкет бөглөх, 1% цээж зураг
  • Гараар бичсэн өргөдөл
  • Цахим иргэний үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
  • Гэрлэсний гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Ажил олгогч байгууллагын тодорхойлолт (албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээ, нэмэгдэл урамшууллыг тусгах)
  • ХУР-ын лавлагаа: Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт (банкны салбарт хурууны хээгээ уншуулах боломжтой)
  • Хөдөлмөрийн гэрээ
  • Үндсэн болон хамтран зээлдэгч /эзэмшигч/-ийн дансны хуулга
  • Түр барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар;
  • Түр барьцаа хөрөнгийн фото зураг
  • ҮХХБГ-аас авсан лавлагаа
  • Газар өмчлөх, эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээ
  • Барилгын компанийн нэхэмжлэх, дүрэм гэрчилгээ
  • Барилгын компанийн эрчим хүчний аудитын гэрчилгээ
  • Дүүргийн батлагдсан хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө /дахин төлөвлөлт хийгдэх эсэх/
  • Дэд бүтэц шийдлийн баримт
   • Усны техникийн нөхцөл
   • Дулааны техникийн нөхцөл
   • Холбооны техникийн нөхцөл
   • Цахилгааны техникийн нөхцөл
  • Кадастрын зураглал
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ