ГОЛОМТ БАНКНЫ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛИЙН ДАВУУ ТАЛУУД

Гэр бүлийн бүхий л санхүүгийн хэрэгцээнд тохирсон
Зөвхөн танаас хамаарсан зээлийн хүүний шатлалтай
Барьцаа хөрөнгийн уян хатан нөхцөл
Шуурхай зээл шийдвэрлэлт
Хугацааны уян
хатан нөхцөл

ГОЛОМТ БАНКНЫ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ
ЗЭЭЛИЙН ҮНДСЭН ШААРДЛАГА

  • - Цалингийн болон бизнесийн орлоготой байх
  • - Орлогын хэмжээ амьдралын зардлаас гадна зээлээ эргэн төлөхөд хүрэхүйц байх
  • - Сүүлийн 2 жил чанаргүй зээлийн түүхгүй байх
  • - Байнгын оршин суух хаягтай байх
Голомт банкны дээрх үндсэн шаардлагыг хангаж буй харилцагч та доорх асуулгыг бөглөн хэрэглээний зээл авах хүсэлтээ илэрхийлнэ үү. Манай борлуулалтын ажилтан тантай 24 цагийн дотор багтаан холбогдож, дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, таньд тохирох хэрэглээний зээлийн бүтээгдэхүүнийг санал болгоно.