Үлдэгдэл төвлөрүүлэх үйлчилгээ

Үлдэгдэл төвлөрүүлэх үйлчилгээ

Байгууллагын хэрэгцээ, сонирхол дээр үндэслэн бид та бүхэнд дансны нийт орлогоо төв данс руугаа төвлөрүүлж, нийт үлдэгдлээ хянах, хүүгийн ашиг олох боломжтой үйлчилгээг санал болгож байна.
 • Бодитоор төвлөрүүлэх

  • Орлого төвлөрүүлэх ажлыг хөнгөвчилж, автоматжуулах
  • Цаг хүч, зардал хэмнэх
  • Амралтын өдөр, ажлын цаг харгалзахгүй гүйлгээ тогтмол хийгдэх
  • Овердрафт бүхий дансны хүүгийн зардалыг бууруулах

  Бодит бусаар төвлөрүүлэх

  • Харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх
  • Мөнгөн хөрөнгөө удирдах, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад туслах
 • Нөхцөл

  • Үйлчилгээнд бүртгүүлэх – Шимтгэлгүй

  Бүрдүүлэх материал

  • Байгууллагын албан бичиг
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ