Банкны мэдээ, мэдээлэл

ТА ЦАХИМ ОРЧИНД КАРТЫНХАА АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ ЧАДАЖ БАЙНА УУ?

ТА ЦАХИМ ОРЧИНД КАРТЫНХАА АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ ЧАДАЖ БАЙНА УУ?
2019.9.25