Банкны мэдээ, мэдээлэл

ЭРХЭМ ХАРИЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

ЭРХЭМ ХАРИЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД
2017.7.21

Монголбанкны Мөнгөний бодлогын зөвлөлийн 2017.06.15-ны өдөр хуралдаанаар мөнгөний бодлогын хүүг 2 нэгж хувиар бууруулж, 12 хувь болгох шийдвэр гаргасан билээ. Энэхүү шийдвэрийн хүрээнд Голомт банк нь Зарим хадгаламжийн бүтээгдэхүүнийхээ хүүнд өөрчлөлт оруулж байна.

Энгийн хугацаатай хадгаламжийн хүүний дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж авна уу.

Уян хадгаламжийн хүүний дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж авна уу.

Хүүхдийн мөнгө хадгаламжийн хүүний дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж авна уу.

"Алтан түлхүүр" хадгаламжийн хүүний дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж авна уу.

Орлого авдаггүй энгийн хугацаатай хадгаламжийн хүүний дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж авна уу.

Онлайн хадгаламжийн хүүний дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж авна уу.

 

Хугацаатай хадгаламж эзэмшигчдийн хувьд: 

 

  1. *      21-ний өдрөөс өмнө нээгдсэн хугацаатай хадгаламжууд хугацаа дуустал хуучин хүүгээр (нэмэлт орлого хийсэн эсэхээс үл хамаарч гэрээний хүүгээр бодогдоно);

 

2017/08/21-ний өдрөөс эхлэн шинээр нээгдэх, хугацаа сунгах хугацаатай хадгаламжууд шинэ хүүгээр тус тус мөрдөгдөнө.