Хадгаламжийн данс

БНСУ-ЫН ВИЗ ХҮСЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ХАДГАЛАМЖ

БНСУ-ЫН ВИЗ ХҮСЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ХАДГАЛАМЖ
БНСУ-ЫН ВИЗ ХҮСЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ХАДГАЛАМЖ

Энэхүү хадгаламж нь БНСУ-д богино хугацааны аяллын виз мэдүүлж байгаа МУ-ын иргэний орлогын байдлыг нотлон харуулах зорилгоор нээгдэх хадгаламж юм.

Дэлгэрэнгүй