БУСАД ДААТГАЛ

Сайн дурын даатгалын бүтээгдэхүүнүүд

Сайн дурын даатгалын бүтээгдэхүүнүүд
Гэнэтийн ослын даатгал

Гэнэтийн ослын даатгал нь даатгуулагчийн эрүүл мэндэд гэнэтийн эрсдэл учрахад холбогдон гарах эмнэлэг, эмчилгээний зардал эсвэл урьдчилан тохиролцсон мөнгөн дүнг нөхөн төлөх нөхцөл бүхий даатгал юм.

Дэлгэрэнгүй
Гадаадад зорчигчийн даатгал

Харилцагч та Голомт банкны AMEX Green, AMEX Gold, VISA Platinum картыг авснаар гадаадад зорчигчийн иж бүрэн даатгалд даатгагддаг.

Дэлгэрэнгүй
“УХААЛАГ ХЭМНЭЛТ” Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Та Жолоочийн хариуцлагын даатгал хийлгэсэн гээд өөрийн тээврийн хэрэгслийг даатгагдсан, хамгаалагдсан гэж бодож яваа юм биш биз?

Дэлгэрэнгүй