Картын үйлчилгээ

Ко-брэнд карт

Ко-брэнд карт

Бусад бизнесийн байгууллагуудтай хамтран харилцагчиддаа хөнгөлөлт урамшуулал, бусдаас давуу эрх эдлэх боломжийг олгодог карт юм