Хөрөнгө оруулалтын банк

Хөрөнгө оруулалтын банк
АНДЕРРАЙТИНГ
  • БУСАД САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛБЭРҮҮД
  • ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ
  • ХУВЬЦААГААР БИЙ БОЛГОХ САНХҮҮЖИЛТ
Дэлгэрэнгүй
САНХҮҮГИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • КОМПАНИЙН НЭГДЭЛТ БОЛОН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЗӨВЛӨХ
  • САНХҮҮГИЙН ЗӨВЛӨХ
Дэлгэрэнгүй
БҮТЦЭТ САНХҮҮЖИЛТ
  • ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ
  • ИМПОРТЫН ЗЭЭЛ, БАТАЛГАА
Дэлгэрэнгүй
КАСТОДИАН БАНК

Хөрөнгийг тань найдвартай хадгалж, өмчлөх эрхийг баталгаажуулах учраас үнэт цаас худалдан авахаас болгоомжлох шаардлагагүй боллоо. Амьдралдаа сэтгэл хангалуун байж, хөрөнгө оруулалтандаа санаа зовохгүй байх боломжийг Голомт Кастодиан танд олгож байна.

Дэлгэрэнгүй
ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА

Голомт Капитал ҮЦК ХХК нь 2012 онд байгуулагдсан ба Монгол Улсад анх удаа Интернэт Арилжааны Системийг нэвтрүүлж, Засгийн Газрын Үнэт Цаасны хоёрдогч зах зээлийн анхны арилжааг амжилттай гүйцэтгэж, салбартаа анх удаа даатгагдсан бондыг амжилттай гаргасан хөрөнгийн зах зээлийн тэргүүлэгч байгууллагуудын нэг юм.

Дэлгэрэнгүй