Хөрөнгө оруулалтын банк

Хөрөнгө оруулалтын банк
АНДЕРРАЙТИНГ
  • БУСАД САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛБЭРҮҮД
  • ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ
  • ХУВЬЦААГААР БИЙ БОЛГОХ САНХҮҮЖИЛТ
Дэлгэрэнгүй
САНХҮҮГИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • КОМПАНИЙН НЭГДЭЛТ БОЛОН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЗӨВЛӨХ
  • САНХҮҮГИЙН ЗӨВЛӨХ
Дэлгэрэнгүй
БҮТЦЭТ САНХҮҮЖИЛТ
  • ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ
  • ИМПОРТЫН ЗЭЭЛ, БАТАЛГАА
Дэлгэрэнгүй
.

 

 

More
ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА

Голомт Капитал ҮЦК ХХК нь 2012 онд байгуулагдсан ба Монгол Улсад анх удаа Интернэт Арилжааны Системийг нэвтрүүлж, Засгийн Газрын Үнэт Цаасны хоёрдогч зах зээлийн анхны арилжааг амжилттай гүйцэтгэж, салбартаа анх удаа даатгагдсан бондыг амжилттай гаргасан хөрөнгийн зах зээлийн тэргүүлэгч байгууллагуудын нэг юм.

More