Хадгаламжийн данс

Хадгаламжийн данс
Хуримтлал үүсгэхэд зориулсан хадгаламж
 • ЭНГИЙН ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ
 • ХУРИМТЛАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН
Дэлгэрэнгүй
Гэнэтийн хэрэгцээнд зориулсан хадгаламж
 • ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖ /САРААР ХҮҮ ОЛГОДОГ/
 • УРЬДЧИЛСАН ХҮҮТ ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖ
 • УЯН ХАДГАЛАМЖ
 • ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖ /ЖИЛЭЭР ХҮҮ ОЛГОДОГ/
Дэлгэрэнгүй
ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН ХАДГАЛАМЖ
 • ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ ХАДГАЛАМЖ
 • АЛТАНТҮЛХҮҮР ХАДГАЛАМЖ
Дэлгэрэнгүй
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХЭЛБЭРИЙН ХАДГАЛАМЖ
 • УРЬДЧИЛСАН ХҮҮТ ХАДГАЛАМЖ
 • ЭНГИЙН ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ (ОРЛОГО АВДАГГҮЙ)
 • ХАДГАЛАМЖИЙН СЕРТИФИКАТ
Дэлгэрэнгүй
ОНЛАЙН ХАДГАЛАМЖ

ОНЦЛОГ:

 

 • Гадаад улсад ажиллаж, амьдарч буй Монгол улсын иргэд, гадаадын иргэдэд зориулан интернэтээр дамжуулан онлайн данс нээлгэх, мөнгө хөрөнгөө өндөр хүүтэй хадгалах, дансаа зайнаас удирдах үйлчилгээг санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй