ГАДААД ГУЙВУУЛГА
Голомт банк нь олон улсын SWIFT сүлжээгээр дамжуулан дэлхийн нэр хүнд бүхий банк санхүүгийн байгууллагатай хамтран ажиллаж, харилцагчдынхаа гадаад төлбөр тооцоог 12 төрлийн валютаар хүссэн газарт нь түргэн шуурхай, найдвартай хүргэж байна.
Calculator

Голомт банк нь олон улсын SWIFT сүлжээгээр дамжуулан дэлхийн нэр хүнд бүхий банк санхүүгийн байгууллагатай хамтран ажиллаж, харилцагчдынхаа гадаад төлбөр тооцоог 12 төрлийн валютаар хүссэн газарт нь түргэн шуурхай, найдвартай хүргэж байна.


Та гадаадаас Голомт банкинд байрших харилцах, хадгаламж, эсвэл картын дансандаа дараах 13 төрлийн валютуудаар шилжүүлэг хүлээн авах боломжтой.

USD - CNY - EUR - JPY - KRW - RUB - GBP - CHF - AUD - CAD - SGD – HKD - PLN

Та гадаадаас өөрийн эзэмшиж буй дансны валютаас өөр валютаар төлбөр хүлээн авах боломжтой хэдий ч ханшийн эрсдэлд орохгүйн тулд өөрийн эзэмшиж буй дансны валютаар шилжүүлэг хүлээн авахыг зөвлөж байна. Гүйлгээ саатах эрсдэлээс сэргийлж төлбөрийн зориулалт нь үнэн зөв, тодорхой байх ёстойг анхаарна уу.

Нөхцөл

 

Шимтгэл

Бэлнээр олгох болон Хадгаламжийн дансанд оруулахад:

USD

200,000 хүртэл - 0.25%

200,000-с дээш - 0.20%

RUR

1.50%

CNY

0.35%

AUD, CAD

0.60%

SGD

0.50%

Бусад валют

0.30%

Харилцах болон картын дансан оруулахад:

шимтгэлгүй

Гадаадын банкнаас ирсэн шилжүүлгийг буцаахад:

15 ам.доллар


Та дooрх мэдээллүүдийг мөнгө илгээгчдээ мэдэгдсэнээр танд гадаадын аль ч улсын аль ч банкнаас шилжүүлсэн ам.доллар саадгүй шилжиж ирнэ.

Beneficiary’s name: ..................................  (Таны дансны нэр) 
Beneficiary’s account number: ..................................  (Таны дансны дугаар) 
Beneficiary’s bank: GOLOMT BANK OF MONGOLIA, SWIFT code: GLMTMNUB
Correspondent bank of Beneficiary’s bank: STANDARD CHARTERED BANK, NEW YORK, NY 10036, USA
SWIFT code: SCBLUS33
Beneficiary bank account number with the Correspondent bank: USD 3582-026934-001

 

Бусад валютаар мөнгө хүлээн авах бол та доорх мэдээллийн дагуу хайж, харилцагч банкны мэдээллийг сонгож явуулна уу?