ДААТГАЛ ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ДААТГАЛ

Цалингийн зээлийн даатгал

Цалингийн зээлийн даатгал
Цалингийн зээлийн даатгал

Голомт банкнаас цалингийн зээл авсан зээлдэгч гэнэтийн ослын улмаас амь насаа алдах, хөдөлмөрийн чадвараа алдах зэрэг эрсдэлээс хамгаалдаг даатгал.

Дэлгэрэнгүй