БУСАД

ЗАХИАЛГАТ ШИЛЖҮҮЛЭГ

ЗАХИАЛГАТ ШИЛЖҮҮЛЭГ

Банк таны данснаас хүлээн авагчийн данс руу таны хүссэн мөнгөн дүн бүхий захиалгын гүйлгээг тодорхой давтамжийн дагуу автоматаар хийх үйлчилгээг хэлнэ. Уг үйлчилгээг та өөрийн хэрэгцээ шаардлагадаа тохируулан сонгох боломжтой.