ХӨВӨГЧ ХҮҮТЭЙ ХАДГАЛАМЖ

ОНЦЛОГ:

 

  • Хуримтлалаа нэмэгдүүлэхийг дэмжих тул орлого авах нөхцөлтэй.
  • Монголбанкны бодлогын хүү /Цаашид: МББХ гэх/-тэй уясан хадгаламжийн бүтээгдэхүүн.  Бодлогын хүүний өсөлтөөс хамаарч зах зээл дээрх хамгийн өндөр хүүгийн өгөөжийг хүртэх боломжтой.

ДАВУУ ТАЛ:

 

  • Зөвхөн Голомт банкны хүүгийн бодлого, нөхцөлд баригдахгүйгээр зах зээлд өрсөлдөхүйц хүү авна.
Захиалгат шилжүүлэг

Захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээг ашиглан та сар бүрийн цалингаасаа мөнгөн хуримтлалтай болох боломжтой.
Дэлгэрэнгүй
Цахим банк
Та хүссэн газраасаа, хүссэн цагтаа өөрийн мөнгөн хөрөнгөө удирдахыг хүсэж байна уу? Цахим банк танд цаг хэмнэх боломжийг олгоно.
Дэлгэрэнгүй