ОНЛАЙН ХАДГАЛАМЖ
  • Мөнгөн хөрөнгөө найдвартайгаар хадгалуулж, хадгаламжийн уян хатан нөхцөлүүдээс сонголт хийн, хүүгийн орлого олох боломжтой.

ОНЦЛОГ:

 

  • Гадаад улсад ажиллаж, амьдарч буй Монгол улсын иргэд, гадаадын иргэдэд зориулан данс нээлгэх, мөнгө хөрөнгөө өндөр хүүтэй хадгалах, дансаа зайнаас удирдах үйлчилгээг санал болгож байна.

ДАВУУ ТАЛ:

 

  • Мөнгөн хөрөнгөө найдвартайгаар хадгалуулж, хадгаламжийн уян хатан нөхцөлүүдээс сонголт хийн, хүүгийн орлого олох боломжтой.
  • Хэн нэгнээс хамаарахгүйгээр интернэт ашиглан өөрийн дансандаа орлого нэмэх, дансны мэдээллээ хянах боломжтой.
  • Санхүүгийн нууцлал, бие даасан байдлаа хадгалах боломжтой.
  • Онлайн хадгаламжийн данс нээлгэхэд ямар ч нэмэлт төлбөр төлөхгүй.