БУСАД ХАРИЛЦАХ ДАНС

МАЛЧНЫ ХАРИЛЦАХ

МАЛЧНЫ ХАРИЛЦАХ

ОНЦЛОГ:

 

  • Банкны харилцагч болж, хүссэн үедээ төлбөр тооцоо хийхэд ашиглах боломжтой хамгийн хялбар бүтээгдэхүүн.

ДАВУУ ТАЛ:

 

  • Засгийн Газраас хэрэгжүүлж буй хонины ноос үндэсний үйлдвэрлэгчдэд тушаасан малчин өрх бүрт олгогдох урамшууллын мөнгө авах данс