БУСАД ХАРИЛЦАХ ДАНС

ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ ХАРИЛЦАХ

ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ ХАРИЛЦАХ

ОНЦЛОГ:

 

  • Банкны харилцагч болж, хүссэн үедээ төлбөр тооцоо хийхэд ашиглах боломжтой хамгийн хялбар бүтээгдэхүүн.

ДАВУУ ТАЛ:

 

  • Монгол Улсын Засгийн Газраас хэрэгжүүлж буй 0-18 насны хүүхэд бүрт сар бүр олгогдох 20,000 төгрөгийг дамжуулан олгох данс