БУСАД ХАРИЛЦАХ ДАНС

ИРГЭДИЙН ХАРИЛЦАХ

ИРГЭДИЙН ХАРИЛЦАХ

ОНЦЛОГ:

 

  • Банкны харилцагч болж, хүссэн үедээ төлбөр тооцоо хийхэд ашиглах боломжтой хамгийн хялбар бүтээгдэхүүн.

ДАВУУ ТАЛ:

 

  • Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын гүйлгээ хийх
  • Дотоодын эрхтэй карт үнэ төлбөргүй олгогдоно
  • Хэрэв зээл авах бол сар бүрийн төлөлтөө автоматаар татуулах