Дижитал банк

EASY INFO ҮЙЛЧИЛГЭЭ

EASY INFO ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Банкны системээс автоматаар харилцагчийн дансны орлого зарлагын гүйлгээний мэдээлэл , хугацаат хадгаламжийн хугацаа дуусах өдөр болон зээлийн эргэн төлөлт хийх өдрийн мэдээллийг тогтмол мессеж болон и-мэйлээр илгээх үйлчилгээ юм.