Дижитал банк

СМАРТ БАНК

СМАРТ БАНК

iPhone, Blackberry, Android төхөөрөмжийг ашиглан орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран банкны бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломжийг Смарт Банк танд олгоно.

Видео заавар үзэх | Заавр, зөвлөмж харах | Түгээмэл асуулт, хариулт