Дижитал банк

ДИЖИТАЛ БАНК

ДИЖИТАЛ БАНК

Интернэтэд холбогдсон дурын төхөөрөмжөөс орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран банкны бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломжийг Дижитал банк (www.egolomt.mn) танд олгоно.

Видео заавар үзэх | Танилцуулга брошур харах | Заавар, зөвлөмж харах